Forside

Samsø, den 31. januar 2017

I har formentlig alle hørt resultatet fra gårdsdagens kommunalbestyrelsesmøde. Det blev et nej til afsendelse af ansøgningen.

Bestyrelsen har derfor i dag udsendt en pressemeddelelse med følgende ordlyd:

Pressemeddelelse fra Foreningen Samsø-Aarhus forbindelsen:

Det er utrolig trist, at det ikke er lykkedes at finde politisk enighed om at afsende ansøgningen om tilskud til helårssejlads til ”Puljen til forbedring af kollektiv trafik i yderområderne”.

Fra foreningens side står vi uforstående overfor modstanden mod projektet. Ideen med at knytte Samsø og Aarhus tættere sammen har jo allerede vist sig at være god. Der er helt konkret unge mennesker der er flyttet til Samsø på grund af Samsø-Aarhus Expressen. Hvis tilskuddet var ansøgt og bevilget, så kunne vi én gang for alle have fået afprøvet virkningen af helårssejlads mellem Samsø og Aarhus. Den mulighed har et politisk flertal nu fraskrevet sig.

Foreningens formål er:

”At skabe større samhørighed mellem Samsø og Aarhus til fordel for borgere, virksomheder og andre, så der bliver nemmere adgang til at benytte sig af hinandens tilbud. Det er foreningens mål at få etableret en helårs færgeforbindelse mellem Samsø og Aarhus”.

Bestyrelsen vil hurtigst muligt mødes og herefter indkalde medlemmerne til møde, hvor vi sammen kan beslutte, hvordan det videre arbejde skal foregå.

Så snart vi har en dato for medlemsmødet, vil I høre nærmere.

Med hilsen fra bestyrelsen

 

SAMSØ, DEN 24.10 2016

Samsø-Aarhus Expressen holder vinterpause

Efter en travl sommersæson med mange successer og mange udfordringer har en enig bestyrelse bag Samsøekspressen valgt at udnytte de kommende måneder i lavsæsonen til at gøre Issehoved klar til en ny travl sæson der begynder den 28. april.

Det er med både stolthed og ydmyghed, at Samsø-Aarhus Expressen har besluttet at bruge de kommende vintermåneder på at skabe en endnu bedre færgerute for vores passagerer. Derfor holder Issehoved en pause fra 25 oktober til 28. april.

“Vi har bevist, at det her er et holdbart projekt, og at vi kan drive en færgerute mellem Samsø og Aarhus. Vi har gjort os en masse gode erfaringer og har fået løst mange af de udfordringer der været undervejs, og som der altid vil være ved et nyt projekt af denne størrelse”, fortæller Hans Christian Hesseldal, talsmand for Samsø-Aarhus Expressen.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Samsø-Aarhus Expressen var meget uheldig midt under sommerens højsæson, hvor vi havde tekniske problemer, der gjorde at Issehoved lå stille i 18 dage. For at undgå den slags i fremtiden, er det vigtigt at færgens tekniske installationer nu får en grundig overhaling, så den er klar til d. 28. april.

Sommerens uheld er en af de væsentlige årsager til, at Samsø-Aarhus Expressen har haft lidt færre passagerer end ventet. Samtidig må vi erkende, at de tekniske udfordringer og dermed lavere antal passagerer har gjort, at vi med fordel kan spare på de driftsmæssige omkostninger ved at holde en vinterpause.

“Nu skal vi bruge pausen til at trimme organisationen ud fra de erfaringer vi har fået indtil nu, det arbejde er allerede i fuld gang. Desuden bruger vi pausen her i de koldeste måneder til at få Issehoved i dok. Et arbejde der skal gøres om alle omstændigheder, det giver rigtig god mening at bruge lavsæsonen til det arbejde, da der er færrest passagerer på det tidspunkt”, fortsætter Hans Christian Hesseldal.

En af sommerens væsentligste successer er det store antal cyklister der har valgt at tage Issehoved mellem Aarhus og Samsø. 7.500 cykler er blevet sejlet frem og tilbage, og det er langt over det dobbelte af hvad ledelsen havde budgetteret med i samme periode.

Samsø-Aarhus Expressen oplever en stor opbakning til vores beslutning fra investorer og samarbejdspartnere, heriblandt Samsø Kommune.
“Jeg glæder mig over vores nye færge og jeg syntes at det er den helt rigtige beslutning at bruge lavsæsonen til at styrke organisationen og optimere færgen endnu mere så vi er klar når højsæsonen sætter ind. Vi har jo Kulturby 2017, hvor færgen vil være et vigtigt forbindelsesled mellem Samsø og Aarhus”, oplyser borgmester i Samsø Kommune Marcel Meijer.

Samsø-Aarhus Expressen er samtidig glade for den store opbakning, vi mærker fra vores over 600 foreningsmedlemmer, der hver i sær har købt ”folkeaktier” i færgeruten og er den direkte årsag til vi i sin tid kunne starte ruten op og fortsætte den i årene fremover.

For redaktionel kontakt:

Hans Christian Hesseldal, Bestyrelsesmedlem og talsmand for Samsø-Aarhus Expressen.
Mobil: 40981058
mail: hchesseldal@gmail.com

Samsø, den 15.09 2016

Statusorientering og invitation

Status på ruten efter 3 måneders drift og invitation til orientering og arbejdsmøde lørdag den 17. september kl. 13:00 i Rum og Rooms, Brundby Hovedgade 98, Brundby

Se status og invitationen her

Samsø, den 09.04 2016

Generalforsamling i Samsø-Aarhus Forbindelsen lørdag den 23.04.2016 kl. 16,00 i Rum og Rooms, Brundby Hovedgade 98. Dagsorden i hht. vedtægterne der kan ses her

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning for dem der ønsker det. Man medbringer hver en ret til en fælles buffet.(Kan varmes på stedet) Øl, vand og vin kan købes.

Der skal IKKE medbringes mad. Mad kan købes til kr. 75 pr. person.
Tilmelding til fællesspisning her

Samsø, den 02.04 2016

Sogneprinsen er på vej ned langs Jyllands østkyst, og forventes ankomme til Aarhus, DOK1 ca. kl. 10 lørdag.

Herefter sejles der mod Samsø, hvor vi forventer at ankomme omkring kl. 12.

Samsø, den 21.03 2016

Hvad skal skibet hedde?

Skibet hedder i øjeblikket “Sogneprinsen”, men det klinger lidt underligt i danske ører.
Vi vil have et godt navn til den lille nye samsing.

I arbejdsgruppen har vi besluttet, at de mange indskydere skal være med til at bestemme.

Det kan være både et pige- og et drengenavn, eller man kan have en helt anden ide…

Send dine forslag på en mail til ruth.lange@gmail.com 
Husk at anføre fuldt navn og tlf nr. Deadline 10. april!

KUN indskydere kan deltage,  men du kan stadig nå at blive indskyder –  Hvis du vil være aktionær tryk her.

Vil du støtte foreningen Samsø Aarhus forbindelse så tryk her.

Arbejdsgruppen er dommerpanel og vælger en favorit blandt de indkomne forslag.

Vindernavnet bliver afsløret ved annonce i Samsø Posten, og præmien er en invitation til jomfruturen med forplejning.

Samsø, den 19.03 2016

Der er nu oprettet et aktieselskab, Samsø Aarhus Expressen A/S og alle tilbydes køb af aktier.

Aktietegningen er maximeret til kr. 4,5 mil. Minimumstegning er 2 aktier. Hver aktie koster kr. 5.250.

Dit/Jeres tidligere indbetalt beløb, kan udgøre en del af kr. 10.500 som betaling for første aktie.

Blanketten til aktietegning kan hentes her Aktie tegnings blanket. Blanketten skal underskrives og returneres til e-mail: kontakt@samsoruten.dk, eller med post til Knud Werner Petersen, Vestervej 8, 8305 Samsø

Beløb under kr. 10.500 samles i en pulje i Foreningen Samsø-Aarhus Forbindelsen. Foreningen låner herefter pengene til aktieselskabet. Har i allerede indbetalt, skal der sendes en accept, gerne på e-mail, til kontakt@samsoruten.dk, på at beløbet indgår i puljen.

Har i ikke indbetalt, men vil støtte så udfyld støtte blanketten

 


 

Samsø, den 16.03 2016

Indkaldelse til indskydermøde lørdag den 19. marts og søndag den 20. marts

Lørdag den 19. marts:

Kl. 11:00 i Besser Forsamlingshus

Kl. 14:00 i Rum&Rooms i Brundby

Søndag den 20. marts:

Kl. 14:00 på Nord-Samsø Efterskole, Nordby


 

Samsø, den 11.03 2016

Kære indskyder i Samsø-Aarhus Ruten

Det er med glæde og også lidt stolthed, at vi herved kan meddele jer, at vi netop har afsluttet forhandlinger om køb af en færge til indsættelse på ruten Samsø-Aarhus. Udbetalingen er netop overført til færgens ejer i Norge.

Uden jer, ville vi aldrig kunne have gennemført dette for Samsø så vigtige projekt og vi ønsker jer et stort tillykke og en tak.

Vi bruger disse dage på møder med bank, advokat, revisor og offentlige myndigheder, således at vi hurtigt kan komme med en køreplan for det videre forløb i projektet. Når formalia er på plads, vil vi indkalde til indskydermøder, hvor vi vil redegøre for det videre forløb.

Et er dog klart, nemlig at vi er klar til at sejle op til højsæsonen 2016.

Færgen ligger i Bergen i Norge, hvor den har sejlet igennem en årrække. Vi vedhæfter et par billeder, taget i går, hvor Bergen viste sig fra sin flotte side med høj sol og blå himmel.

Færgen er i fin stand og har plads til omkring 100 passagerer. Vi forventer at færgen sejles fra Bergen til Danmark i slutningen af denne måned, hvorefter den skal på værft.

Endnu engang tak til jer alle for jeres tålmodige opbakning til projektet.

I den forbindelse vil vi gerne understrege, at det stadig er vigtigt, at vi kan skabe et solidt økonomisk fundament for opstarten af ruten. Alle indskud – store som små – er således stadig meget velkomne. Tegning af indskud kan ske her: tegningsblanketten

På bestyrelsens vegne

Hans Christian Hesseldal

Samsø, den 16.01 2016

Det går fint med den nye indsamling. Siden 1. december 2015 er der kommet kr. 450.000 ind. Det største beløb kommer fra Samsø Kommune, som via Udviklingens puljen har tildelt projektet kr. 150.000. Kommunen kan også se, at når projektet får succes, vil det betyde et boost til turismen og bosætningen på Samsø.

Det er tydeligt at Aarhus området er interesseret, for 30% af nytegningerne kommer derfra.

Med det store beløb fra kommunen, har den nye indsamlingen rundet de kr. 450.000, og totalt er vi tæt på kr. 2,2 mill.

Der er stadig plads til små og store beløb, og alle beløb er velkomne. Alt der kommer ind, er med til at gøre projektet til en succes.

Udfyld tegningsblanketten og husk at indbetale beløbet.


Samsø, den 15.12 2015

Der er efterhånden længe side I har hørt fra Arbejdsgruppen omkring Samsø-Aarhus Ruten, men nu er der gode nyheder til jer alle.

Vi har under efteråret arbejdet med en løsning for ruten og er nu kommet frem til, at en kommerciel gennemførsel af projektet er realiserbart.

I den forbindelse er 2 repræsentanter fra Arbejdsgruppen i denne uge på besøg i Norge for at se på den fremtidige færge.

Resultatet af dette besøg og en generel præsentation af projektet for vores indskydere vil derfor blive gennemgået på et møde lørdag den 19.12.2015 kl. 11.00 hos Rum og Rooms i Brundby.

Vi ved at denne indkaldelse kommer med meget kort varsel, men omstændigheder om det videre forløb, er først blevet udredt i dag. Skulle du være forhindret i at deltage, kan du holde dig opdateret via vores hjemmeside, hvor du også bedes tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du har fået ny e-mail adresse eller endnu ikke er tilmeldt.