Forside

Samsø, den 15.09 2016

Statusorientering og invitation

Status på ruten efter 3 måneders drift og invitation til orientering og arbejdsmøde lørdag den 17. september kl. 13:00 i Rum og Rooms, Brundby Hovedgade 98, Brundby

Se status og invitationen her

Samsø, den 09.04 2016

Generalforsamling i Samsø-Aarhus Forbindelsen lørdag den 23.04.2016 kl. 16,00 i Rum og Rooms, Brundby Hovedgade 98. Dagsorden i hht. vedtægterne der kan ses her

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning for dem der ønsker det. Man medbringer hver en ret til en fælles buffet.(Kan varmes på stedet) Øl, vand og vin kan købes.

Der skal IKKE medbringes mad. Mad kan købes til kr. 75 pr. person.
Tilmelding til fællesspisning her

Samsø, den 02.04 2016

Sogneprinsen er på vej ned langs Jyllands østkyst, og forventes ankomme til Aarhus, DOK1 ca. kl. 10 lørdag.

Herefter sejles der mod Samsø, hvor vi forventer at ankomme omkring kl. 12.

Samsø, den 21.03 2016

Hvad skal skibet hedde?

Skibet hedder i øjeblikket “Sogneprinsen”, men det klinger lidt underligt i danske ører.
Vi vil have et godt navn til den lille nye samsing.

I arbejdsgruppen har vi besluttet, at de mange indskydere skal være med til at bestemme.

Det kan være både et pige- og et drengenavn, eller man kan have en helt anden ide…

Send dine forslag på en mail til ruth.lange@gmail.com 
Husk at anføre fuldt navn og tlf nr. Deadline 10. april!

KUN indskydere kan deltage,  men du kan stadig nå at blive indskyder –  Hvis du vil være aktionær tryk her.

Vil du støtte foreningen Samsø Aarhus forbindelse så tryk her.

Arbejdsgruppen er dommerpanel og vælger en favorit blandt de indkomne forslag.

Vindernavnet bliver afsløret ved annonce i Samsø Posten, og præmien er en invitation til jomfruturen med forplejning.

Samsø, den 19.03 2016

Der er nu oprettet et aktieselskab, Samsø Aarhus Expressen A/S og alle tilbydes køb af aktier.

Aktietegningen er maximeret til kr. 4,5 mil. Minimumstegning er 2 aktier. Hver aktie koster kr. 5.250.

Dit/Jeres tidligere indbetalt beløb, kan udgøre en del af kr. 10.500 som betaling for første aktie.

Blanketten til aktietegning kan hentes her Aktie tegnings blanket. Blanketten skal underskrives og returneres til e-mail: kontakt@samsoruten.dk, eller med post til Knud Werner Petersen, Vestervej 8, 8305 Samsø

Beløb under kr. 10.500 samles i en pulje i Foreningen Samsø-Aarhus Forbindelsen. Foreningen låner herefter pengene til aktieselskabet. Har i allerede indbetalt, skal der sendes en accept, gerne på e-mail, til kontakt@samsoruten.dk, på at beløbet indgår i puljen.

Har i ikke indbetalt, men vil støtte så udfyld støtte blanketten

 


 

Samsø, den 16.03 2016

Indkaldelse til indskydermøde lørdag den 19. marts og søndag den 20. marts

Lørdag den 19. marts:

Kl. 11:00 i Besser Forsamlingshus

Kl. 14:00 i Rum&Rooms i Brundby

Søndag den 20. marts:

Kl. 14:00 på Nord-Samsø Efterskole, Nordby


 

Samsø, den 11.03 2016

Kære indskyder i Samsø-Aarhus Ruten

Det er med glæde og også lidt stolthed, at vi herved kan meddele jer, at vi netop har afsluttet forhandlinger om køb af en færge til indsættelse på ruten Samsø-Aarhus. Udbetalingen er netop overført til færgens ejer i Norge.

Uden jer, ville vi aldrig kunne have gennemført dette for Samsø så vigtige projekt og vi ønsker jer et stort tillykke og en tak.

Vi bruger disse dage på møder med bank, advokat, revisor og offentlige myndigheder, således at vi hurtigt kan komme med en køreplan for det videre forløb i projektet. Når formalia er på plads, vil vi indkalde til indskydermøder, hvor vi vil redegøre for det videre forløb.

Et er dog klart, nemlig at vi er klar til at sejle op til højsæsonen 2016.

Færgen ligger i Bergen i Norge, hvor den har sejlet igennem en årrække. Vi vedhæfter et par billeder, taget i går, hvor Bergen viste sig fra sin flotte side med høj sol og blå himmel.

Færgen er i fin stand og har plads til omkring 100 passagerer. Vi forventer at færgen sejles fra Bergen til Danmark i slutningen af denne måned, hvorefter den skal på værft.

Endnu engang tak til jer alle for jeres tålmodige opbakning til projektet.

I den forbindelse vil vi gerne understrege, at det stadig er vigtigt, at vi kan skabe et solidt økonomisk fundament for opstarten af ruten. Alle indskud – store som små – er således stadig meget velkomne. Tegning af indskud kan ske her: tegningsblanketten

På bestyrelsens vegne

Hans Christian Hesseldal

Samsø, den 16.01 2016

Det går fint med den nye indsamling. Siden 1. december 2015 er der kommet kr. 450.000 ind. Det største beløb kommer fra Samsø Kommune, som via Udviklingens puljen har tildelt projektet kr. 150.000. Kommunen kan også se, at når projektet får succes, vil det betyde et boost til turismen og bosætningen på Samsø.

Det er tydeligt at Aarhus området er interesseret, for 30% af nytegningerne kommer derfra.

Med det store beløb fra kommunen, har den nye indsamlingen rundet de kr. 450.000, og totalt er vi tæt på kr. 2,2 mill.

Der er stadig plads til små og store beløb, og alle beløb er velkomne. Alt der kommer ind, er med til at gøre projektet til en succes.

Udfyld tegningsblanketten og husk at indbetale beløbet.


Samsø, den 15.12 2015

Der er efterhånden længe side I har hørt fra Arbejdsgruppen omkring Samsø-Aarhus Ruten, men nu er der gode nyheder til jer alle.

Vi har under efteråret arbejdet med en løsning for ruten og er nu kommet frem til, at en kommerciel gennemførsel af projektet er realiserbart.

I den forbindelse er 2 repræsentanter fra Arbejdsgruppen i denne uge på besøg i Norge for at se på den fremtidige færge.

Resultatet af dette besøg og en generel præsentation af projektet for vores indskydere vil derfor blive gennemgået på et møde lørdag den 19.12.2015 kl. 11.00 hos Rum og Rooms i Brundby.

Vi ved at denne indkaldelse kommer med meget kort varsel, men omstændigheder om det videre forløb, er først blevet udredt i dag. Skulle du være forhindret i at deltage, kan du holde dig opdateret via vores hjemmeside, hvor du også bedes tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du har fået ny e-mail adresse eller endnu ikke er tilmeldt.