Nyhedsbrev nr. 1

Samsø, den 28.2.2012

 

Kære interesserede i den nye Samsø-Århus rute.

Du modtager herved arbejdsgruppens første nyhedsbrev, da vi synes det er på tide at fortælle lidt om status på projektet.

Der er afholdt et arbejdsmøde i gruppen efter at undertegnede deltog i et investormøde i Århus for nogle uger siden. Status på mødet blev, at der meldte sig 5 eksterne investorer til projektet, der alle ser en mulig forretning i den nye færgerute, og da både værft og kommende rederi også havde tegnet sig for en anpart hver, er projektet nu oppe på 7 af 10 udbudte anparter i Århus Bugt Linjen K/S

De 5 eksterne investorer betinger dog deres investeringer, at der er opbakning til projektet for de destinationer, der er involverede, herunder Samsø.  Endvidere er det arbejdsgruppen opfattelse, at vil vi have indflydelse på fartplaner, økonomi og den fremtidige besejling af Århus Bugt, kræver det en økonomisk involvering og forpligtigelse fra Samsø i ruten, minimum 1 anpart, altså 10 % af selskabet.

Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde i disse bestræbelser, og der vil indenfor en uges tid udsendes og indrykkes materiale i Samsø Posten til igangsættelse arbejdet med at skaffe midler til minimum denne ene anpart.

På vores hjemmeside www.samsoruten.dk kan du følge vores arbejde. Hjemmesiden bliver løbende opdateret og der vil selvfølgelig også fortsat blive udsendt nyhedsbreve til de tilmeldte, omkring udviklingen i projektet og når der er større tiltag i gang.

Der er nu godt 100 personer tilmeldt vores nyhedsbrev, og der kommer løbende nye til, men vi vil godt have endnu flere, så der vil fortsat blive arbejdet med, at gøre opmærksom på dette for Samsø meget spændende og vigtige projekt. Endvidere vil vi endnu engang beder jer være ambassadører for os, og sprede informationen omkring projektet i jeres respektive netværk, for derigennem at styrke arbejdsgruppen indsats.

Arbejdsgruppen består af følgende personer:

Kristian Jensen, Samsø Optik, formand Samsø Handelsstandsforening.

Ole Hemmingsen, Brdr. Stjerne

Knud Werner Petersen, Samsø IT

Jens Chr. Larsen, direktør Jyske Bank

Peter Lund, EDC Samsø

Hans Christian Hesseldal, formand Samsø Erhvervsforum

 

Med håb om bred opbakning til dette spændende projekt, står vi altid til rådighed for yderligere informationer.

 

På arbejdsgruppens vegne

 

Hans Christian Hesseldal