Nyhedsbrev nr. 2

Samsø, den 1.3.2012

 

Kære interesserede i den nye Samsø-Århus rute.

Så er sandhedens time ved at nærme sig, men før jeg kommer til det, vil jeg benytte mig af lejligheden til, at takke for jeres indsats som ambassadører for projektet. Målt på antallet af tilmeldte personer til vores nyhedsbrev, har I gjort et fænomenalt flot job, det er nærmest væltet ind med nye interesserede for projektet de seneste dage, så tusinde tak for hjælpen med at sprede budskabet.

For at vende tilbage til sandhedens time, så er situationen nu den, at der med Samsø Posten indenfor de næste par dage, vil blive omdelt et indstik, der opfordre interesserede til, at investere i projektet.

Det bliver derfor ganske snart sandhedens time for vores ønske, om en direkte rute mellem Samsø og Århus, og for den økonomiske opbakning til projektet.

Såfremt I ikke er abonnementer af Samsø Posten, vil indstikket under alle omstændigheder blive udsendt per mail også, men I må lige have lidt tålmodighed, da vi først mailer det ud, når det er omdelt med posten.

Der er allerede nu mange positive tilbagemeldinger og i arbejdsgruppen, er vi alle optimister og sikre på, at Samsø nok skal få samlet opbakning til mindst 1 anpart, som er arbejdsgruppens deklarerede mål.

Der er endvidere et par henvendelser fra potentielle investorer, der ønsker mere indflydelse i projektet og helt konkret findes der en investorgruppe som gerne ser, at man samler 5 eller alternativt 10 personer, der tilsammen køber 1 anpart hvilket vil åben mulighed for sin egen bestyrelsespost i det nye rederi.

Er der modtagere af dette nyhedsbrev der selv kunne have interesse i dette, må I meget gerne rette direkte henvendelse til undertegnede, så vil jeg sørge for at sætte disse personer i kontakt, så der kan arbejdes videre med denne del af projektet også.

På vegne af Arbejdsgruppen.

 

Hans Christian Hesseldal