Nyhedsbrev nr. 4

Nyhedsbrev nr.4

Samsø, den 19.4.2012

Kære aktietegner samt interesserede i den nye Samsø-Århus rute.

Det er ved at være en del tid side, at I har hørt fra os, så vi tænkte at det var på tide med en kort statusopdatering på den nye Århus-Samsø rute.

Hvis vi begynder med forhåndstilsagnene, så må vi stadig melde, at I har overgået vores forventninger til projektet og både Arbejdsgruppen samt de eksterne investorer i det kommende rederi, er meget overvældede over den massive opbakning, som Samsø har vist.

Status i skrivende stund, er 1.609.000 og der kommer stadig tilkendegivelser, så vi forventer indenfor nærmeste fremtid, at vi når de 1,7 mio. der vil udløse 2 poster i den kommende bestyrelse. Det er således ikke for sent hvis I, eller nogle af jeres bekendte, ønsker at tegne yderligere aktier i projektet.

Omkring nybygningen af kulfiberfærgen, er situationen uændret, nemlig, at skibet der bliver det første af sin art i Danmark, skal godkendes af Søfartsstyrelsen og have de tilladelser og godkendelser, det indebærer, hvilket også betyder, at vi ikke når at indsætte skibet til højsæsonen i år. I den forbindelse afventer rederiet en tilkendegivelse fra Søfartsstyrelsen på den forelagte procedure og tidsplan, hvilket vil muliggøre en indsættelse af skibet til påske næste år.

I den mellemliggende periode arbejdes der på den mulighed, at indsætte et midlertidigt skib og i øjeblikket, er et egnet skib til diskussion. Det vil kunne indsættes indenfor overskuelig tid og inden højsæsonen, dog ikke med samme passager kapacitet som det kommende skib, da det bare har plads til 40 personer. Arbejdsgruppens indstilling til denne situation er ganske klar. Det er ikke afgørende for projektet, om vi kommer i gang allerede fra denne sæson eller til påske næste år, men det der er helt afgørende for Samsø er, at når vi går i gang, så er det alvorligt ment og vi sejler ikke bare i højsæsonen, men som aftalt, hver dag året rundt.

Vi følger situationen og skal nok informere jer, når vi ved lidt mere konkret om den endelige beslutning, og om opstarten, bliver nu eller til påske næste år.

Angående de store investorer i det kommende rederi, er situationen ganske uændret. Som nævnt forventer vi, at Samsø kommer med 2 af de 10 anparter og sammen med rederen, værftet og 3 eksterne investorer, er vi på 7 af de 10 investorer. Djursland arbejder stadig for at samle opbakning til 1 anpart, men der er ikke helt den samme opbakning, som vi har oplevet på Samsø.

Omkring det videre forløb, så kan jeg kort nævne, at straks alle 10 anparter er på plads, vil vi påbegynde arbejdet med at få vores aktier organiseret i Samsøruten A/S. I den forbindelse, skal det nævnes, at der fra Finanstilsynet, er lovkrav om udarbejdelse af investor materiale, der skal udsendes inden den egentlige aktietegning og indbetaling kan finde sted. Dette er et lovkrav ved projekter, der henvender sig til mere end 100 investorer, hvilket vi med foreløbig tilsagn fra mere end 500 personer så rigeligt overstiger. Vi kender ikke helt omfanget af kravene til materialet, men vi skal nok holde jer orienteret omkring denne del af projektet også.

Dette er alt fra os lige nu og som sagt, vil vi løbende holde jer orienteret omkring udviklingen og skulle nogen have spørgsmål i mellemtiden, er i velkommen til at kontakte os på www.samsoruten.dk

På vegne af Arbejdsgruppen – Hans Christian Hesseldal