Nyhedsbrev nr. 5

 

Samsø, den 6.7.2012

 

Kære aktietegner i den nye Samsø-Århus rute.

Der har længe ikke været udsendt nyhedsbreve, og jeg ved en del har efterspurgt hvad status er.

De seneste måneder har gået med hovedsagelig to ting, nemlig forhandlinger med Søfartsstyrelsen omkring tilladelser og krav angående byggeriet af den nye kulfiberfærge.

Den anden del der er blevet arbejdet med, er at finde finansiering for færgebyggeriet samt de resterende ca. 3 investorer nødvendige for at kunne realiserer projektet.

Status på Søfartsstyrelsen samt byggeriet på kulfiber færgen er den, at det er blevet lavet en aftale med Lloyd Germanische i Hamburg om at agere klassifikationsselskab ved bygningen af kulfiberfærgen.

Angående finansieringen ser det ud til, at der indenfor de nærmeste 4 uger vil være en finansiering af færgen på plads, så man nu kan koncentrere sig om af finde de resterende investorer.

I den forbindelse har den tidligere Reder Povl Feddersen valgt at trække sig fra projektet (se vedhæftede pressemeddelelse) og det er arbejdsgruppen ønske, at finde en afløser for Povl,  for derigennem at gennemføre projektet indenfor den tidligere udmeldte tidsramme om opstart i 2013

Det er selvfølgelig ærgerligt, at Povl, der med sit store engagement vælger at trække sig fra projektet, men for vores Arbejdsgruppe er det vigtigt, at der arbejdes videre med at gennemføre dette for Samsø vigtige projekt.

 

Er der spørgsmål til ovenstående står vi i arbejdsgruppen altid til rådighed for yderligere informationer på www.samsoruten.dk

På vegne af Arbejdsgruppen – Hans Christian Hesseldal