Nyhedsbrev nr. 7

Samsø, den 4.11.2012

 

Kære aktietegner i den nye Samsø-Århus rute.

Så er der igen nyt fra Arbejdsgruppen.

Fredag blev der afholdt statusmøde med direktøren for Carbon Cats ApS, Michael Hyldgaard, på Samsø.

Michael er meget positiv i forhold til gennemførelse af projektet,  og er meget tilfreds med den fortsatte store opbakning fra Samsø.

Arbejdsgruppen modtager stadig positive tilkendegivelser om at fortsætte arbejdet med at få ruten Samsø – Århus i gang til den kommende sæson. Endvidere er der løbende tilmeldinger til maillisten på vores hjemmeside. Der er nu over 600 interesserede i projektet.

Som nævnt i Nyhedsbrev nr. 6, er tiden nu kommet, hvor Samsø Erhvervsforum vil indkalde til stiftende generalforsamling i en ny forening. En forening der skal tegne og være talsmand for de mere end 500 interesserede der har tilkendegivet at ville tegne aktier i den nye rute.

Dette møde vil finde sted på lørdag, den 10.11.2012 hos rum og rooms i Brundby. Mødet er planlagt til at begynde kl. 11:45, således at fritidssamsinger fra både øst og vest vil have mulighed for at deltage og nå at tage færgen retur samme dag.

I samarbejde med Samsø Bredbåndsforening arbejder vi på, at sende mødet via internettet, således at de der ikke har mulighed for at komme,  kan være med online. Vi arbejder stadig på det og vil informere om den nærmere fremgangsmåde i løbet af ugen.

På mødet vil Michael Hyldgaard give en status på hvor langt vi er med projektet, herunder præsentere det reviderede budget for ruten, herunder forslag til sejlplan. Endelig vil Michael vise os det netop færdiggjorte investormateriale.

Jonas Pedersen fra Tuco, vil fortælle om processen for nybygningen af skibet samt de erfaringer der allerede findes for besejling af øer med kulfiberfærger i Norge.

Efter disse indlæg vil Samsø Erhvervsforum stå for stiftelsen af den nye forening, der skal repræsentere Samsøs samlede investering i projektet.

Arbejdsgruppen opfordrer jer således til at møde op til mødet på lørdag d. 10.11 kl. 11:45 for at give jeres støtte og eventuelle arbejdsindsats til den nye forening.

I må meget gerne give en tilbagemelding til undertegnede, såfremt I forventer at deltage, så vi er lidt forberedt på hvor mange vi bliver. Endvidere må de, der ønsker at deltage via internettet også gerne give besked, da det sandsynligtvist vil kræve en separat opkobling, men herom senere på ugen.

På vegne af Arbejdsgruppen – Hans Christian Hesseldal