Konstituerede bestyrelsemøde

Konstituerede bestyrelsesmøde i Samsø-Aarhus Forbindelsen mandag den 19. november 2012, kl. 11.30

hos rum og rooms i Brundby.

Til stede var: Ole Hemmingsen, Knud Werner Petersen, Frits Andersen, Hans Chr. Hesseldal, Birte Snedker

(supp.), Rami Hegestand (supp.) og Peter Lund.

Dagsorden for mødet var:

1. Konstituering af bestyrelsen m.m.

2. Fastsættelse af kontingent

3. Medlemmer af foreningen.

4. Drøftelse af videre forløb.

5. Eventuelt.

Ad. 1.

Bestyrelsen konstituerede sig med Hans Chr. Hesseldal som formand, Ole Hemmingsen som kasserer og Peter Lund som sekretær. Knud Werner Petersen og Frits Andersen er menige medlemmer.

På valg ved næste ordinære generalforsamling er Hans Chr. Hesseldal og Knud Werner Petersen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2014.

De 2 suppleanter opnåede samme stemmetal ved den stiftende generalforsamling, hvorfor det ved lodtrækning blev bestemt at Birte Snedker er første suppleant og Rami Hegestand anden suppleant.

Ad. 2.

Der var enighed om ikke at opkræve kontingent for perioden frem til første ordinære generalforsamling i 2013.

Ad. 3.

Bestyrelsen var enige om, at medlemmer af foreningen er de personer, foreninger m.fl. der har afgivet tilsagn om køb af aktier i Samsø-Aarhus Forbindelsen. Man bliver således nyt medlem af foreningen ved tegning af aktie (r).

Ad. 4.

Bestyrelsen fordelte en række opgaver mellem sig. Den helt store indsats afventer forløbet af Michael Hyldgaards salg til stor-investorer i Aarhus.

Ad. 5.

Næste møde blev aftalt til fredag den 30. november 2012, kl. 15.00 i rum og rooms.

Således passeret.

Referent: Peter Lund.