Konstituerede bestyrelsemøde 12. maj 2013

Efter generalforsamlingen den 13. maj 2013 mødtes bestyrelsen til et kort møde.

Bestyrelsen konstituerede sig med Hans Chr. Hesseldal som formand, Ole Hemmingsen som kasserer og Peter Lund som ekretær. Knud Werner Pedersen og Frits Andersen er menige medlemmer.

Der blev trukket lod om posten som 1. suppleant, og Rami blev 1. suppleant det kommende år.

Således passeret.
Referent: Peter