Ekstraordinær generalforsamling den 14. juli 2013

Ekstraordinær generalforsamling i Samsø – Aarhus Forbindelse

 Søndag, den 14/7 2013 kl. 11:00 i Besser Forsamlingshus

Kære medlem og interessent i Samsø – Aarhus Forbindelsen,

Du inviteres herved til ekstraordinær generalforsamling i Samsø-Aarhus Forbindelsen.

Der foreslås på mødet, at de vedhæftede ændringer i foreningens vedtægter vedtages.

I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling, vil der være en orientering om køb af foreningsandele samt tegning af kapitalandele i det kommende færgeselskab mellem Samsø og Aarhus.

Endelig dagsorden for møde udsendes per e-mail og kan ses her på siden nogle dage før afholdelse.

Nyhedsbrev nr. 8

                                                  

Samsø, den 8.6.2013

 

GODE NYHEDER!

 

Kære aktietegner og andre interesserede i den nye Samsø-Aarhus rute.

Så er et nyt nyhedsbrev skrevet og denne gang med positive og spændende nyheder.

Medfinansieringen af projektet er nu faldet på plads og vi har netop modtaget skriftligt tilbud fra vores samarbejdende bank, hvilket er til stor tilfredsstilles for hele arbejdsgruppen og projektet i særdeleshed.

Finansieringen har hele tiden være en af hjørnestene i vores arbejde og med denne afgørende detalje på plads, er vi klar til at fuldføre projektet.

Vi indkalder derfor til et investormøde, hvor vi vil gennemgå organiseringen af Samsø tilsagnene, den eksterne del af investeringen, herunder LAG og andre frie midler, der tilknyttet projektet.

Som tidligere nævnt har vi forskellige udfordringer i organiseringen af den meget brede opbakning til projektet fra Samsø, men vi er overbeviste, at vi har fundet en brugbar løsning for dette.

Mødet vil blive afholdt:

Søndag d. 16 juni 2013 i Rumogrooms, Brundby kl. 12:30

Foreløbig dagsorden:

Presentation af projektet

Presentation af organisering af Samsø tilsagn samt opkrævning af disse

Køreplan for bygning og indsættelse af færgen 2014

Spørgsmål

HUSK venligst at tilmelde jer til mødet på denne e-mail, så vi kan sørge for, at der er kaffe til alle.

Endelig dagsorden indrykkes i Samsø Posten og udsendes til jer på mail også.

Vi håber på jeres fortsatte opbakning til projektet og ser frem til et spændende møde.

Der er stadig en masse åbne spørgsmål til projektet og vi vil gøre vores bedste, for at belyse situationen under mødet.

 

Hans Christian Hesseldal

Formand Samsø – Aarhus Forbindelsen