Ekstraordinær generalforsamling den 14. juli 2013

Ekstraordinær generalforsamling i Samsø – Aarhus Forbindelse

 Søndag, den 14/7 2013 kl. 11:00 i Besser Forsamlingshus

Kære medlem og interessent i Samsø – Aarhus Forbindelsen,

Du inviteres herved til ekstraordinær generalforsamling i Samsø-Aarhus Forbindelsen.

Der foreslås på mødet, at de vedhæftede ændringer i foreningens vedtægter vedtages.

I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling, vil der være en orientering om køb af foreningsandele samt tegning af kapitalandele i det kommende færgeselskab mellem Samsø og Aarhus.

Endelig dagsorden for møde udsendes per e-mail og kan ses her på siden nogle dage før afholdelse.