Status på indsamlingen 16. juli 2013

Kære alle

Så er vi gået ind i den afgørende fase i vores færgeprojekt med færgen mellem Samsø og Aarhus.

Vedhæftet referat fra vores investormøde i Besser Forsamlingshus i søndags samt relevante dokumenter til brug for indbetaling af kapitalindskud.

Tegningsblanketten kan udskrives, udfyldes og sendes til den anførte adresse med almindelig post eller indscannet pr. mail tilkontakt@samsoruten.dk . Den udfyldte blanket kan også afleveres  i Jyske Bank i Tranebjerg, hvor det tegnede beløb samtidig kan indbetales.

Indflydelse – Indflydelse – Indflydelse!

Jeg håber virkelig stadig, at I viser jeres fulde opbakning til dette for Samsø helt afgørende projekt, så vi derved kan skabe den nødvendige Samsø indflydelse i det kommende rederi. Den samlede kapitaltegning fra Samsø i rederiet, er afgørende for øens indflydelse på bl.a.  sejlplan, vinterafgange m.m. Disse forhold er af afgørende betydning for en fremtidig bosætning af pendlere på øen.

Jeg beder jer derfor om at læse det vedhæftede materiale, del det med jeres naboer, familie, venner eller andre med interesse for Samsø, således at vi kan stå samlet som en stærk og seriøs samarbejdspartner i det kommende rederi.

God læsning og fortsat god sommer

Hans Christian Hesseldal

Nyhedsbrev nr. 9

Færgefinansiering på dagsorden i Besser Forsamlingshus

Tirsdag 9. juli 2013 kl: 11:09

Af John Reshaur Enevoldsen

Samsø-Århus ruten har mange småinvestorer på Samsø.

Der er gennem tid givet tilsagn om 1,7 millioner kroner fra private og virksomheder på Samsø, i alt 525 investorer. Der er imidlertid brug for større økonomisk opbakning. Denne brede opbakning, både fra erhvervslivet og fra private investorer har stor betydning for det nye rederi. Ligeledes har Samsø Kommune fra dag ét været positivt indstillet og påtager sig forpligtelser med infrastruktur, både havneanlæg og busforbindelser til Mårup.
Denne positive opbakning har været af afgørende betydning for de øvrige investorer, og tiden er inde til at skrive under på de mange tilsagn. Dette bliver der mulighed for at gøre på søndag i Besser Forsamlingshus.

Alle andele bliver omsættelige
Nye sonderinger af det juridiske viser et alternativ til konstruktionen anbefalet på den ekstraordinære generalforsamling i sidste måned. Småinvestorerne kan samles i en småinvestor gruppe i sit eget selskab Investorgruppen Personfærgen Samsø-Aarhus ApS med egen bestyrelse og 1-2 mandater i rederiets bestyrelse. Antallet af mandater vil afhænge af antallet af den samlede kapital i småinvestorgruppens selskab. Vælger samtlige Samsøinvestorer at placerer midlerne i småinvestorgruppen vil dette udløse to pladser i bestyrelsen. Andelene i småinvestorgruppen koster 1.000 kroner stykket og man får én stemme pr. andel. Det er muligt at købe flere. Disse andele vil være omsættelige, og et eventuelt afkast vil tilfalde investorgruppen kollektivt. Bestyrelsen kan så vælge at indstille til generalforsamlingen at udlodde udbytte eller anvende en indtjeningen til konsolidering eller andre formål. Småinvestorgruppen vil have øje for synergieffekterne ruten har for Samsø som helhed.
Mandaterne herfra vil derfor arbejde i rederiets bestyrelse for de bedst mulige forbindelser set med samske øjne.

Aktionær
Vil man sikre sig en forretning af investeringen kan man for en aktieandel på mindst 10.000 kroner komme med i aktieselskabet som ejer rederiet og det bestilte skib. Dette selskab får også en bestyrelse, givetvis en professionel bestyrelse som følger driften tæt og sikrer ejerne en rimelig forrentning. Jo flere penge Samsø kan rejse i Investorgruppen, jo større indflydelse i denne bestyrelse.

Dette og meget mere
Gruppen bag Samsø-Århus ruten vil orientere om dette og meget mere på informationsmødet på søndag. Alle er velkommen, også potentielle nye investorer!

jre

Oplæg til møde i Besser Forsamlingshus den 14. juli 2013

Kære alle

Som lovet herved et kort oplæg til mødet, søndag, den 14/7 2013 kl. 11.00 i Besser Forsamlingshus.

Som I måske har læst i Samsø Posten i denne uge (se nyhedsbrev nr. 9) så er vi gået væk fra foreningstanken i forbindelse med organiseringen af de mange tilsagn vi har modtaget.

Efter drøftelser og undersøgelser vil advokat Jesper Knudsen ved mødet komme med en redegørelse for organiseringen. Oplægget fra Jesper Knudsen er, at vi organiserer os i et ”småinvestorselskab” – et anpartsselskab, hvor indskuddene på min. Kr. 1.000 bliver omsættelige. Mere herom på mødet på søndag.

Johan Blach Petersen, der repræsenterer Aarhus-investorerne, vil komme med et kort indlæg og endelig vil jeg give en status og en beskrivelse af det videre forløb.

Der bliver naturligvis lejlighed til at stille spørgsmål og debattere dagens indlæg under mødet.

Skulle I ikke have mulighed for at deltage, vil vi i næste uge udsende referat fra mødet sammen med tegningsblanket og procedure for indbetaling, af de tegnede beløb.

Vi håber på rigtig stor opbakning til projektet. Projektet er efter vores opfattelse vigtigt for Samsøs fremtid, vores sommerturisme og ikke mindst vores dalende befolkningstal med hvad det betyder for kommunen, håndværkerne, huspriserne m.m.

Vi glæder os til vi ses på søndag i Besser Forsamlingshus.

 

Hans Christian Hesseldal

Formand Samsø-Aarhus Forbindelsen