Oplæg til møde i Besser Forsamlingshus den 14. juli 2013

Kære alle

Som lovet herved et kort oplæg til mødet, søndag, den 14/7 2013 kl. 11.00 i Besser Forsamlingshus.

Som I måske har læst i Samsø Posten i denne uge (se nyhedsbrev nr. 9) så er vi gået væk fra foreningstanken i forbindelse med organiseringen af de mange tilsagn vi har modtaget.

Efter drøftelser og undersøgelser vil advokat Jesper Knudsen ved mødet komme med en redegørelse for organiseringen. Oplægget fra Jesper Knudsen er, at vi organiserer os i et ”småinvestorselskab” – et anpartsselskab, hvor indskuddene på min. Kr. 1.000 bliver omsættelige. Mere herom på mødet på søndag.

Johan Blach Petersen, der repræsenterer Aarhus-investorerne, vil komme med et kort indlæg og endelig vil jeg give en status og en beskrivelse af det videre forløb.

Der bliver naturligvis lejlighed til at stille spørgsmål og debattere dagens indlæg under mødet.

Skulle I ikke have mulighed for at deltage, vil vi i næste uge udsende referat fra mødet sammen med tegningsblanket og procedure for indbetaling, af de tegnede beløb.

Vi håber på rigtig stor opbakning til projektet. Projektet er efter vores opfattelse vigtigt for Samsøs fremtid, vores sommerturisme og ikke mindst vores dalende befolkningstal med hvad det betyder for kommunen, håndværkerne, huspriserne m.m.

Vi glæder os til vi ses på søndag i Besser Forsamlingshus.

 

Hans Christian Hesseldal

Formand Samsø-Aarhus Forbindelsen