Nyhedsbrev nr. 9

Færgefinansiering på dagsorden i Besser Forsamlingshus

Tirsdag 9. juli 2013 kl: 11:09

Af John Reshaur Enevoldsen

Samsø-Århus ruten har mange småinvestorer på Samsø.

Der er gennem tid givet tilsagn om 1,7 millioner kroner fra private og virksomheder på Samsø, i alt 525 investorer. Der er imidlertid brug for større økonomisk opbakning. Denne brede opbakning, både fra erhvervslivet og fra private investorer har stor betydning for det nye rederi. Ligeledes har Samsø Kommune fra dag ét været positivt indstillet og påtager sig forpligtelser med infrastruktur, både havneanlæg og busforbindelser til Mårup.
Denne positive opbakning har været af afgørende betydning for de øvrige investorer, og tiden er inde til at skrive under på de mange tilsagn. Dette bliver der mulighed for at gøre på søndag i Besser Forsamlingshus.

Alle andele bliver omsættelige
Nye sonderinger af det juridiske viser et alternativ til konstruktionen anbefalet på den ekstraordinære generalforsamling i sidste måned. Småinvestorerne kan samles i en småinvestor gruppe i sit eget selskab Investorgruppen Personfærgen Samsø-Aarhus ApS med egen bestyrelse og 1-2 mandater i rederiets bestyrelse. Antallet af mandater vil afhænge af antallet af den samlede kapital i småinvestorgruppens selskab. Vælger samtlige Samsøinvestorer at placerer midlerne i småinvestorgruppen vil dette udløse to pladser i bestyrelsen. Andelene i småinvestorgruppen koster 1.000 kroner stykket og man får én stemme pr. andel. Det er muligt at købe flere. Disse andele vil være omsættelige, og et eventuelt afkast vil tilfalde investorgruppen kollektivt. Bestyrelsen kan så vælge at indstille til generalforsamlingen at udlodde udbytte eller anvende en indtjeningen til konsolidering eller andre formål. Småinvestorgruppen vil have øje for synergieffekterne ruten har for Samsø som helhed.
Mandaterne herfra vil derfor arbejde i rederiets bestyrelse for de bedst mulige forbindelser set med samske øjne.

Aktionær
Vil man sikre sig en forretning af investeringen kan man for en aktieandel på mindst 10.000 kroner komme med i aktieselskabet som ejer rederiet og det bestilte skib. Dette selskab får også en bestyrelse, givetvis en professionel bestyrelse som følger driften tæt og sikrer ejerne en rimelig forrentning. Jo flere penge Samsø kan rejse i Investorgruppen, jo større indflydelse i denne bestyrelse.

Dette og meget mere
Gruppen bag Samsø-Århus ruten vil orientere om dette og meget mere på informationsmødet på søndag. Alle er velkommen, også potentielle nye investorer!

jre