Nyhedsbrev nr. 10

Kære Aktietegner i Personfærgen Samsø-Aarhus,

Vores tegningsperiode af kapitalandele i Personfærgen Samsø-Aarhus, går nu ind i sin tredje uge, og det går rigtig godt.

Vi vil hermed benytte lejligheden til, at takke de mange som har indbetalt deres tidligere afgivet tilsagn og glædeligt at mange endda indbetalt mere. De af jer der endnu ikke har indbetalt, anmoder vi om, at I venligst straks får det gjort.

Er der eventuelt tvivlsspørgsmål eller andet der ligger til grund for manglende indbetaling, bedes i venligst tage kontakt til en af os i arbejdsgruppen, enten pr. mail eller telefon.

Det er af afgørende betydning for gennemførselen af projektet, at der nu sættes handling bag de tidligere afgivne tilsagn. Vi ved vi har sat en frist til den 31. august. Men jo før vi har pengene indbetalt, jo før kan vi komme videre. Det er meget vigtigt, at Samsø står sammen og at vi kommer med så mange kapitalandele, som muligt, i forhold til projektet. Vi vil dermed få en afgørende indflydelse i hvorledes færgen skal sikres drift i fremtiden.

Gennemførelsen af projektet står og falder med at vi på Samsø indbetaler de penge som du og ca. 550 andre gode borgere, familier, firmaer, foreninger og andre med et ønske om et levende Samsø også i fremtiden.

Derfor er dit bidrag af afgørende vigtighed for gennemførsel af projektet og vi vil bede dig at indbetale dit køb af kapitalandele på følgende måde:

Udfyld den vedlagte Tegningsblanket, indsæt pengene og aflevere tegningsblanketten på en af disse adresser:

  • Hos Jyske Bank, Tranebjerg
  • Send den med brev til Investorgruppen Personfærgen Samsø-Aarhus ApS u/stiftelse, c/o Rumogrooms. Brundby Hovedgade 98, 8305 Samsø
  • Hos Rumogrooms, Brundby Hovedgade 98, 8305 Samsø
  • Hos EDC Samsø Ejendomskontor, Langgade 11, Tranebjerg, 8305 Samsø
  • Hos Brdr. Stjerne, Besser Smedegade 7, 8305 Samsø
  • Send den på mail til kontakt@samsoruten.dk
  • Udfyld blanketten på www.samsoruten.dk

Pengene indsættes hos Jyske Bank, Samsø på reg.nr. 6260 kontonr. 12 61 746

Den store interesse for projektet på Samsø, har været en forudsætning for, at det er lykkedes at skaffe andre investorer, som er villige til at skyde penge i et projekt, der i alt kommer til at koste ca. 21 mil. kroner.

Når de ”samske penge” er i hus, vil pengene blive overført til et anpartsselskab, der har til formål at opkøbe aktier i færgeruten. Dette anpartsselskabet, og dermed også dig, får indflydelse i det aktieselskab, der skal drive færgeruten.

Skulle du allerede have indbetalt de penge, som du har givet tilsagn om (eller mere), vil vi herved endnu engang takke dig for dit engagement i projektet, og vi ser frem til at vi om kort tid kan meddele hvorledes vores videre arbejde skal foregå.

 

Kontaktpersoner:

Hans Christian Hesseldal – 40981058 – mail: hc@atria.dk
Frits Andersen – 71725078 – mail: litfa@hum.au.dk
Ole Hemmingsen – 20228363 – oh@brdrstjerne.dk
Peter J. Lund – 51261668 – pjl@edc.dk
Knud Werner Petersen – 20439151 – knud.werner@samso-it.dk
 

På arbejdsgruppens vegne

Hans Christian Hesseldal