Nyhedsbrev nr. 11

NYHEDSBREV NR. 11

Der er nu gået 4 uger siden I sidst har hørt fra os. Det betyder ikke, at projektet har stået stille – tværtimod!

Der er nu tegnet anparter for kr. 1,7 mio. og der kommer stadig nye til. Vi har stadig omkring 100 der tidligere har givet tilsagn om tegning af anparter, og vores forventning er stadig at vi får tegnet anparter for kr. 2 mio.

Med baggrund i den store lokale opbakning er Carbon Cat Line nu i gang med at få de sidste investorer på plads.

Der er lavet ansøgning til den Maritime Omstillingspulje, hvor man håber at få 2 millioner kroner. Der er ansøgningsfrist den 4. oktober og pengene vil kunne bevilges i år.

Vi har nu fået de faktiske dimensioner på skibet, således at vi har kunnet ansøge Samsø Kommune/Kystinspektoratet om tilladelse til at etablere rutesejlads mellem Samsø og Aarhus. Færgen får plads til ca. 100 passagerer og plads til cykler. Vi har valgt at reducere lidt i passagertallet, da det giver en væsentlig driftsmæssig besparelse i forhold til bemanding og sikkerhedsudstyr.

Arbejdsgruppen har været inviteret til møde med Samsø Kommunes økonomiudvalg for at orientere om status for projektet. Arbejdsgruppen oplevede en positiv holdning til projektet fra udvalget. Flere ting blev drøftet, bl.a. muligheden for, på et tidspunkt at indgå i et driftsfællesskab med det kommunale rederi.

Projektet har skiftet skibskonsulentfirma til Hauschildt Marine A/S i Skagen, der har større erfaring med kulfiber skibsdesign og større kapacitet til at udvikle færgen hurtigt. Det nye design kan ses nedenfor.

Endelig kan vi fortælle, at Preben Wolff – direktør for Mols-Linien i 12 år, har tilbudt at medvirke som ”fødselshjælper” for færgeforbindelsen.

Samsø-færgen

Mvh. Arbejdsgruppen