Nyhedsbrev nr. 12

Nyhedsbrev nr. 12

 

Samsø-Aarhus Ruten i to spor

Efteråret 2013 viste fortsat stor opbakning til arbejdet med at etablere en direkte færgeforbindelse mellem Samsø og Århus. Der er købt mere end 1.700 anparter til et samlet beløb på næsten 2 mio. kr. og der indskydes stadig penge via vores hjemmeside. Under kommunalvalget udtrykte samtlige partier uforbeholden støtte til projektet, og på den baggrund er der et solidt fundament at arbejde videre på.  Imidlertid har Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri givet afslag på de lovede LAG-midler, ligesom arbejdsgruppen desværre har savnet handlekraft fra nogle af de forventede større investorer. Status er dermed, at det oprindelige projekt, som har bygning af egen kulfiberfærge som sin hjørnesten, ikke kan gennemføres i tide med henblik på opstart sommer 2014.

Derfor fortsætter arbejdet nu ad to sideløbende og lige vigtige spor:

I det ene spor fortsættes bestræbelserne på at udvikle og realisere det oprindelige projekt med at etablere den nødvendige kapital gennem fonde og investorer til køb og opstart af kulfiberfærge. Vi har påklaget afslaget på LAG-midlerne, der efter vores vurdering er helt ubegrundet, men afventer svar fra ministeriet. Vi har ansøgninger til behandling hos flere store fonde og afsøger hele tiden nye muligheder for finansiering.

I det andet spor undersøges risiko og perspektiver ved at afprøve ruten med en chartret færge i sommersæsonen 2014. Det er vurderingen, at der vil være mange forretningsmæssige fordele ved en sådan afprøvning. Et forventet positivt resultat af afprøvningen vil således kunne tiltrække de sidste investorer til gennemførelse af det oprindelige projekt. Vi planlægger at ansætte en rederikyndig konsulent, som vil have til opgave at afdække de forretningsmæssige udfordringer og muligheder ved igangsættelse af ruten med en chartret færge fra sommer 2014. Dette arbejde er blevet muliggjort ved hjælp af en positiv velvilje fra Samsø Fonden, hvilket vi er særdeles tilfredse med. Konsulenten vil således blive aflønnet af midler tildelt af Samsø Fonden og vil således ikke berøre andres indskud.

Informationsmøde: Konsulentens indledende afdækning af charter-modellen vil blive forelagt til diskussion med investorerne, inden der tages endelig stilling til om afprøvningen skal gennemføres. På samme møde vil der blive orienteret om status for arbejdet i det første spor, ligesom der vil blive fremlagt planer for, hvordan Samsø-Aarhus Ruten og det nye kommunale rederi kan samarbejde i fremtiden.