Invitation til møde og generalforsamling i Samsø-Aarhus ruten

Arbejdsgruppen bag Samsø-Aarhus Ruten inviterer til møde og ordinær generalforsamling i foreningen Samsø-Aarhus Forbindelsen.

lørdag den 17 maj kl. 10:00 til 11:30 hos Rum og Rooms, Brundby Hovedgade 98

I forbindelse med det videre arbejde for at sikre hurtigruten mellem Samsø og Aarhus indbydes herved til et statusmøde for projektet.

Projektet forfølger nu flere fronter i bestræbelsernes for at sikre en styrket infrastruktur for Samsø. Målet er fortsat, at medvirke til en positiv udvikling for Samsø og på sigt forhåbentlig en positiv bosætningsudvikling.

På mødet vil Arbejdsgruppen redegøre for status og tanker i projektet og alle er velkommen til at deltage.

Dagsorden for generalforsamlingen i foreningen Samsø-Aarhus Forbindelsen i henhold til vedtægterne:

1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning om foreningen siden seneste ordinære generalforsamling.
4. Godkendelse af årsregnskabet for det seneste regnskabsår.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer og eventuelt suppleanter til bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Der har ikke været nogen aktiviteter i foreningen i det forløbne år, hvorfor generalforsamlingen væsentligst vil handle om valg til bestyrelsen.

Skulle der inden være spørgsmål eller kommentarer kan disse inden mødet fremsendes til Hans Christian Hesseldal på hc@atria.dk

På Arbejdsgruppens vegne

Hans Christian Hesseldal