Indkaldelse til Generalforsamling

Samsø, den 31.3.2015

Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen Samsø Aarhus Forbindelsen, lørdag den 18. april, kl. 11:00 i Rum og Rooms i Brundby.

Dagsorden for i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af stemmetællere.
  2. Valg af dirigent.
  3. Formandens beretning om foreningen siden seneste ordinære generalforsamling.
  4. Godkendelse af årsregnskabet for det seneste regnskabsår.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer og eventuelt suppleanter til bestyrelse.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.