Mail til alle indskydere

Kære Indskyder i Samsø – Aarhus Forbindelsen

Du har tidligere indskudt penge til opstart af passagerfærgerute mellem Samsø og Århus. Dit indskud har været af afgørende betydning for vores videre arbejde med projektet.  

Oprindeligt var planen at bygge en ny kulfiberfærge til 22 millioner. Imidlertid har det vist sig umuligt at finde investorer til dette, da renter, afdrag og afskrivninger var større end budgettet kunne bære.

Derfor har arbejdsgruppen valgt at gå en billigere vej med et brugt skib, hvilket vi nu har fundet i Norge og samtidig, har vi fundet to skibskyndige personer, der vil skyde penge i projektet og sammen med os vil drive ruten.

Vi vil dog altid have en ejerandel fra Samsø, der er over 50% for at sikre vores interesser. 

Arbejdsgruppen har derfor lørdag den 19.12.2015 afholdt et orienteringsmøde omkring indsættelse af denne ny renoverede færge på ruten inden højsæsonen 2016. 

Da ruten nu skal besejles af en brugt, men ny renoveret færge, ser projektet lidt anderledes ud end beskrevet i det oprindelige materiale. Skulle du mod forventning ikke ønske at deltage i dette projekt, må vi bede dig rette henvendelse til os. Vi vil herefter sørge for, at dit indskud betales tilbage på din konto. Ønsker du fortsat at støtte projektet behøver du ikke foretage dig noget. Såfremt vores køreplan viser sig realiserbar, vil vi i løbet af januar måned optage banklån, købe skibet, aftale renovering samt påbegynde markedsføring, m.m.

Som tidligere informeret til jer, gælder det stadigt at skulle projektet af uransagelige grunde ikke blive gennemført vil jeres indskud blive tilbagebetalt. Endvidere gør det sig også stadig gældende, at der ikke kræves eller hæftes med flere penge end det som du/I har indskudt. 

Som informeret på indskydermødet i lørdags, skal der findes ca. 700.000 kr. mere end det som allerede er blevet indskudt i projektet, hvilket svarer til ca. 1.000,- kr. pr. nuværende indskyder.

Vi har tillige fået flere tilkendegivelser fra mulige indskydere, der har lovet større eller mindre beløb. Dem glæder vi os også til at få med i projektet. Disse samt eventuelt nye indskydere eller de som ønsker at forhøje deres indskud kan gøre dette ved at indbetale som beskrevet nedenfor.

Skulle du have ønske om, at støtte projektet med yderligere indskud, eller er du ny indskyder, gøres dette ved at indsætte penge via dette link http://www.samsoruten.dk/tegningsblanket  til vores konto: 6260 12 61 746 i Jyske Bank, Tranebjerg

Hvert indskyderbevis koster som tidligere 1.050 kr. og det er MEGET vigtigt at I skriver jeres navn på indbetalingen, så vi kan få jer registeret korrekt. Det er afgørende for hele tidsplanen i projektet, at I tager stilling til projektet samt eventuelt yderligere indbetalinger meget hurtigt, da der er en stram tidsplan for at få skibet sat ind inden højsæsonen 2016. Projektet skal igangsættes i løbet af januar måned for at kunne nå opstarten på ruten inden højsæsonen.

Skulle du gå med ønsker om at indskyde et noget større beløb, vil vi meget gerne gennemgå det samlede projekt med dig, men i så fald vil vi bede dig kontakte os på telefon 4098 1058 for et personligt eller telefonisk møde. 

Med håb om fortsat opbakning til dette for os alle vigtige projekt ønsker vi i arbejdsgruppen jer alle en Glædelig Jul.

 På Arbejdsgruppens vegne

 Hans Christian Hesseldal

Formand