Statusorientering og invitation

Kære medlem af Samsø-Aarhus Forbindelsen                               

Statusorientering og invitation

Status.

Efter snart 3 måneders drift af Issehoved mellem Samsø og Aarhus er det tid at gøre status for at komme videre.

Rigtig mange billetter er solgt (ca. 15.000,-) og herunder har rigtig mange af dem taget deres cykel med til Samsø. (mange flere end vi havde regnet med)

Det er for en stor del nye gæster til øen, der ikke tidligere har besøgt Samsø og i det hele taget har al omtalen af vores færgerute øget interessen for Samsø og givet en stor stigning i trafiktallene også på de andre ruter.

Rigtig mange har benyttet chancen til at opleve Samsø, enten det er fastboende i Aarhus, eller det er nogle af byens mange gæster, der har benyttet denne mulighed for at besøge Samsø. Et rigtigt godt tilbud til byens turister og ligeledes et godt tilbud til de turister, der besøger Samsø

Mange store grupper har benyttet sig af muligheden, hvad enten det har været firmaudflugter, cykelklubber, skoleklasser o.m.a.

Samsøs unge studerende i Aarhus er glad for denne rute og Samsø har fået mange nye tilflyttere, der glædesstrålende har fortalt os, at de er flyttet til Samsø fordi de nu kan pendle til Aarhus. Endelig er der jo en masse, der er glade for ruten, da det nu er meget nemmere, når de skal på sygehuset eller besøge pårørende, eller hvis de blot skal til tandlæge eller speciallæge eller blot fordi de havde lyst til at besøge familie, eller opleve Aarhus og de mange kulturtilbud herovre. I det hele taget en står serviceudvidelse for beboerne på Samsø.

Skibet vi fik købt har den rette størrelse og passer i det hele taget rigtig godt til denne rute.

Når alt dette er sagt, så må vi jo også erkende at det har været en hård start, med to store nedbrud lige i den bedste højsæson som foruden omkostningerne til reparationerne også betød et stort tab i billetsalget.

Det gav os en masse dårlig omtale der selvfølgelig også resulterede i vigende billetsalg pga. usikkerheden af om vi nu sejlede stabilt.

Selvom vi inden start havde en solid økonomi, hvor der var plads til et forventeligt underskud hen over vinteren, så er vi lige nu i den situation at pengene er brugt og vi skylder mange penge til værfter m.m. for istandsættelse og reparationer af skibet.

For at få betalt alle hver sit og for at få genoprettet kapitalen til at sejle igennem vinteren, så skal vi som minimum have samlet 2,5-3mil.

Vi har gennem den seneste tid henvendt os til aktionærerne (dem der har indbetalt mere end 10.500,-kr.) og igen bedt om ekstra penge. Ad den vej har vi tilsagn om ca. 1,3mil.

Foruden aktionærerne er der yderligere ca. 500 medlemmer i foreningen som vi håber, også vil være med til at indskyde flere penge. Målet er at vi sammen med aktionærenes penge kan samle 2mil. og så har vi mundtligt tilsagn på at låne ekstra 850tkr. i banken med baggrund i de ekstra anlægsomkostninger som det kostede at få skibet ombygget og registreret under Dansk flag.

Det er et gammelt skib vi har købt med mange timer på bagen og 2 nye motorer og gear bliver også nødvendigt på et tidspunkt, så vi kan være sikre på driften også i fremtiden.

Denne investering kan vi ikke tjene penge til eller regne med at samle sammen blandt medlemmerne og det vil være nødvendigt at søge fonde m.m.

Frivillige hjælpere:

Mange frivillige var i sommer nede på skibet at gøre rent og det var en kæmpe hjælp for personalet, der også havde rigtig lange arbejdsdage i den periode, hvor vi sejlede med 5 dobbeltture.

Mange har tidligere givet tilsagn om hjælp og vi har af mange fået at vide, at vi bare kunne sige til. De ville gerne hjælpe. Det er dejligt!

Samtidig må vi også indrømme at selvom vi i bestyrelsen har haft rigtig mange timer med at drift af skibet i denne opstartsperiode, så har vi heller ikke nemt kunne bede nogen om hjælp, da vi ofte ikke vidste hvad opgaverne kunne bestå af og de ville være svære at løse uden at have den viden som vi nu trods alt havde erfaret os i perioden.

Nu efter 3 måneders drift kender vi meget bedre opgaverne og ved hvilke udfordringer vi står overfor og kan derfor meget nemmere definere hvad vi har brug for hjælp til.

Invitation:

Derfor inviterer vi til orientering og arbejdsweekend på lørdag den 17.09. kl. 13:00 i rum og Rooms Brundby Hovedgade 98.

Denne dag vil vi give en grundig information om hvordan det er gået og så håber vi at rigtig mange vil komme og give deres hjælp med gode ideer og opgaver der skal løses.

Samtidig håber vi at kunne nedsætte nogle arbejdsgrupper af folk der melder sig og som kan deles op i grupper der kan arbejde individuelt.

Når dagen er omme, håber vi så at have et totalt overblik og en organisationsplan med kommandoveje, der fremadrettet bliver mere synlig og tilgængelig.

Mest presserende er det selvfølgelig at få samlet penge sammen og derefter at komme i gang med fondsansøgninger m.m. så vi på sigt kan få nye motorer og gear i skibet.

Er der spørgsmål eller kommentarer, er I meget velkomne til at kontakte os på telefon eller mail.

 

På selskabets vegne

Ole Hemmingsen & Hans Christian Hesseldal

Tel. 2022 8363               Tel. 4098 1058